Privacybeleid

AVG (GDPR).

Per 25 mei 2018 is de Algemen verordening gegevensberscherming (AVG) van toepassing.

Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Fastfix ICT Support B.V. verwerkt persoonsgegevens van onze klanten en zal met ingang van 21 mei voldoen aan de nieuwe wet.

Twee typen verwerkers.

De AVG kent twee typen verwerkers van persoonsgegevens: de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker. Wij zijn in beide rollen actief. Zo zijn we verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u met ons deelt voor het kunnen leveren van onze diensten, zoals uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. Deze gegevens hebben we nodig om bijvoorbeeld uw abonnementen te kunnen factureren.

Daarnaast verwerken wij de gegevens die u bij ons opslaat via onze diensten, zoals gegevens van uw klanten in onze backups en via de maildienst. Voor deze onderdelen bent u zelf de verwerkersverantwoordelijke en moet u dus ook zelf met de mensen van wie u contactgegevens verzamelt en beheert een overeenkomst sluiten.

Duidelijke afspraken.

Volgens de AVG is het nodig om met iedereen afzonderlijk een verwerkingsovereenkomst te sluiten.

Fastfix ICT Support B.V. heeft ervoor gekozen om de bepalingen uit de AVG te verwerken in de algemene voorwaarden. U begrijpt vast dat het met meer dan 3500 klanten onmogelijk is om met iedereen afzonderlijk een verwerkersovereenkomst te sluiten.

Omdat we met elkaar al een overeenkomst hebben, met de algemene voorwaarden, is dat een prima oplossing.

Volledig transparant.

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om en behandelen deze conform  de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we u gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen. Uw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming, tenzij anders vermeld.

Fastfix ICT Support B.V. is volledig transparant omdat we graag willen dat iedereen de controle en het overzicht heeft over water er met gegevens gebeurt. In het overzicht hieronder splitsen wij het voor u uit, zodat het ook echt transparant is. Vanzelfsprekend staan we u graag te woord als u nog vragen heeft over ons privacy beleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Fastfix ICT Support B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van diensten van Fastfix ICT Support B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het bel mij terug formulier en contactformulier op de website van Fastfix ICT Support B.V. verstrekt.

Fastfix ICT Support B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankgegevens

Waarom Fastfix ICT Support B.V. gegevens nodig heeft.

Fastfix ICT Support B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of om een afspraak in te kunnen plannen om uw computer op te halen voor reparatie.

Daarnaast kan Fastfix ICT Support B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van diensten die u bij ons afneemt, doorgaans bestaande uit ICT dienstverlening. Uw e-mailadres

gebruiken we voor het verzenden van verkoopgerichte e-mails waar u zich voor kan uitschrijven.

Uw bankgegevens worden gebruikt om automatische incasso opdrachten uit te kunnen voeren.

Hoe lang Fastfix ICT Support B.V. gegevens bewaart.

Fastfix ICT Support B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen diensten worden afgenomen.

Waar Fastfix ICT Support B.V. gegevens bewaart.

In 2 datacenters in Amsterdam, 1 datacenter in Londen en in 2 datacenters in Dallas en Jacksonville.

Persoonsgegevens die wij verwerken worden niet in de buitenlandse datacenters opgeslagen.

Delen met anderen.

Fastfix ICT Support B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een product of dienst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fastfix.nl.

Fastfix ICT Support B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen.

Fastfix ICT Support B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Fastfix ICT Support B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fastfix ICT Support B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Fastfix ICT Support B.V. via info@fastfix.nl.

Fastfix.nl is een website van Fastfix ICT Support B.V.. Fastfix ICT Support B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres & Vestigingsadres:
De Lind 6, 4841 KC, Prinsenbeek

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  86455125

Telefoon:
076-5495066

E-mailadres:
info@fastfix.nl

Fastfix ICT Support B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

Uiteraard zullen deze wijzigingen dan hier te zien zijn. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.